Šmarje 71 hiša (3 samostojna stanovanja)

Šmarje 71, 6274 šmarje
KATASTRSKI PODATKI ZA STANOVANJE KATERO ŽELIM CENITEV:
2608 ŠMARJE, Številka stavbe: 902, Del stavbe: 2 (STANOVANJE C)
PRENESI IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE

Prerez hiše

pREREZ CELOTNE HIŠE KJE JE JASNO VIDEN LOČEN VHOD V POSAMEZNO STANOVANJE

Stanovanje C

STANOVANJE V drugem nadstropju
(Stanovanje za katero želim cenitev)

Stanovanje B

STANOVANJE V prvem nadstropju

Stanovanje A

STANOVANJE V PRITLIČJU